Prevádzka: od 7°° hod. do 16° hod.

Kontakt

Detské opatrovateľské centrum Lienka

Režim prevádzky:

 • 7,00 - 8,30 :Príchod detí ,hry podľa záujmu detí
 • 8,30 - 9,00 :Desiata
 • 9,00 - 9,45 :Výchovné zamestnania **
 • 10,00 - 11,15 :Pobyt vonku
 • 11,30 - 12,00 :Obed
 • 12,00 - 14,30 :Odpočinok na lôžku
 • 14,30 - 15,00 :Olovrant
 • 15,00 - 16,00 :Hry podľa záujmu detí, odchod detí
 • ** - (rozumová, pracovná, výtvarná, telesná, hudobná výchova, striedajúce sa pravidelne po dňoch v týždni.)
 •  
 •  

Kontaktný formulár