Prevádzka: od 7°° hod. do 16° hod.

Pre rodičov

Zoznam vecí,
ktoré je potrebné priniesť dieťaťu pri nástupe do detského centra Lienka.

 • Pyžamko
 • Náhradné oblečenie
 • Papučky
 • Podbradník
 • Fľašku príp. cumlík
 • Hrebeň
 • Fotokópiu kartičky poistenca
 • Jednorázové plienky
 • Vlhčené obrúsky

Často kladené otázky:

Rozhodne áno. Pri starostlivosti v našom centre Vám štát preplatí 280 Eur. Súkromnej opatrovateľke zaplatíte od 4 do 7 Eur na hodinu, čo je za mesiac pri cca 8 hodinovej dennej starostlivosti 640 Eur a stravu si musíte pripraviť sami. Z praxe je známe, že opatrovateľku na celodennú starostlivosť pod 400 Eur nenájdete. Navyše tieto opatrovateľky nemajú vo väčšine prípadov oprávnenie, čiže Vám zanikne nárok na príspevok od štátu. V našej lokalite je využitie opatrovateľského centra výhodné a nezaťažuje rozpočet pracujúcich rodičov.
 • Pravdivo vyplnenú prihlášku s kontaktnými údajmi, podpísané oboznámenie s podmienkami prijatia dieťatka do centra,
 • prezuvky,
 • pyžamko,
 • plienky podľa potreby,
 • vlhčené obrúsky,
 • veci na prezlečenie (v prípade nehody),
 • cumlík (ak dieťa používa),
 • ak dieťa pije náhradné mlieka, aj tie /Sunar, Beba, Nutrilon a podobne/, fľašu,
 • náhradné veci na prezlečenie ako je tričko, ponožky, tepláčiky, spodné prádlo (v procese odvykania od plienok, treba doniesť min. po 5ks rezervného spodného prádla, ponožiek a tepláčikov.

Strava spĺňa predpísané normy pre deti v predškolských zariadeniach. Denná strava sa skladá:

 • Desiata,
 • obed,
 • olovrant,
 • ovocie počas celého dňa,
 • pitný režim,
 • deti na poldennej starostlivosti majú vynechaný olovrant.

Vyvážená a kvalitná strava je základom pre zdravý vývin každého jedinca.Naša strava je pripravovaná v Zariadení školského stravovania pri ZŠ s MŠ Konská. Ovocie je zo Slovenska a v kvalite. Pitný režim zabezpečujeme neperlivými detskými vodami, detským čajom alebo 100% ovocnými šťavami bez pridania cukru a ostatných aditív, riedené detskou vodou.

Školné sa platí v hotovosti priamo v centre vždy k 1. dňu v mesiaci, tzn. ak dieťa nastupuje k 2.9., je potrebné uhradiť školné najneskôr v tento deň. Ďalšie školné sa uhrádza k 1.10. atď. Všetky pokyny k platbám sú súčasťou Zmluvy.

Máme dva typy prihlášok a to:

 • Záväznú
 • Predbežnú

Pri záväznej prihláške sa platí registračný poplatok vo výške 100 Eur. Pri predbežnej sa tento poplatok neuhrádza dovtedy, kým sa nezmení na záväznú prihlášku. Treba ale rátať s tým, že prednostne budú prijímané deti prihlásené záväzne. Ostatné predbežné prihlášky budú zaradené do poradovníka tak, ako boli doručené. Po prijatí záväznej prihlášky je rodičom zaslané rozhodnutie o prijatí a následne sú vyzvaní k podpisu Zmluvy o starostlivosti o dieťa.

Bez podpisu Zmluvy zákonným zástupcom nie je možné dieťa umiestniť v centre. Súčasťou Zmluvy je Dotazník dieťaťa a Prihláška. Dotazník vypĺňa rodič pri podpise Zmluvy.

Cenník platný od 01.09.2022:

Dieťa vo veku od 1 roka do 3 rokov:

 • Celodenná starostlivosť - 390 eur mesačne
 • Poldenná starostlivosť - 350 eur mesačne
 • Jednodňová starostlivosť – 30 eur

Cenník hodinového opatrovania:

 • Dieťa vo veku od 1 do 3 rokov: 5 eur/hod.