Prevádzka: od 7°° hod. do 16° hod.

O nás

Prevádzka:


 • Pondelok:
  od 7°° hod. do 16° hod.
 • Utorok:
  od 7°° hod. do 16° hod.
 • Streda:
  od 7°° hod. do 16° hod.
 • Štvrtok:
  od 7°° hod. do 16° hod.
 • Piatok:
  od 7°° hod. do 16° hod.

Detské opatrovateľské centrum Lienka začalo fungovať 2. septembra 2014.

V príjemnom a veselom prostredí citlivou formou s prihliadnutím na vek a individuálne schopnosti detí podporujeme ich samostatnosť vo všetkých oblastiach bežného života.

Pomáhame im adaptovať sa na nové podmienky, zvykať si na čas strávený bez rodičov, pripravovať sa na nástup do materskej školy a to všetko v prekrásnych priestoroch s veľkým množstvom hračiek. Našim hlavným cieľom je podporovať u detí imunitu a znižovať tak ich chorobnosť zdravou a vyváženou stravou s dostatkom ovocia a zeleniny, vhodným otužovaním.

V detskom opatrovateľskom centre deti vedieme k základným návykom (ako je chodenie na nočník/záchod, jedenie pri stolíku, obliekanie, základy slušného správania, ...) potrebnými pre vstup do materskej školy.Snažíme sa deti viesť ku kamarátskym vzťahom, k ohľaduplnosti a k vzájomnému porozumeniu. S deťmi pracujeme na zlepšení senzo - motoriky, komunikácie, kooperácie, snažíme sa o rozvoj pamäte, logického myslenia, slovnej zásoby, a to prostredníctvom systematických hier.

DENNÝ REŽIM

Základom starostlivosti o deti v detskom opatrovateľskom centre je denný program prispôsobený veku a fyziologickým pochodom. Denný režim predstavujú základné fyziologické potreby detí, a to pravidelný príjem potravy, spánok, pobyt na čerstvom vzduchu, vhodné zamestnanie, ktoré napomáha rozvoju zmyslových a rozumových funkcií.Denný režim u detí rôznych vekových kategórií sa líši najmä dĺžkou spánku.

 • Čim je dieťa mladšie, tým má väčšiu potrebu spánku. Spánok mladších batoliat je rozdelený na dopoludňajší a popoludňajší spánok.
 • U starších batoliat je potrebný len popoludňajší spánok.

U obidvoch vekových kategórií sa zohľadňuje aj ranné dospávanie detí. Medzi ustáleným režimom jedenia detí sú 3 až 3,5 hodinové intervaly.

Pravidelnosť v podávaní stravy má základný fyziologický význam.

Z hygienického hľadiska má veľký význam pobyt detí vonku na čerstvom vzduchu.

Osobná hygiena patrí k dôležitým potrebám detí. Čím je dieťa mladšie, tým precíznejšia musí byť starostlivosť o jeho telo.

Z uvedených skutočností vychádza režim detského opatrovateľského centra, a preto sa program mení podľa počtu detí, ich veku a podľa plánovaných aktivít.